Taktil.
Det är i detaljen helheten skapas. Hållbar design kräver kvalitet i varje liten del av hantverket, en kärlek till de små nyanserna i material och utvalda objekt.