Poesi.
Att skapa rumsupplevelser handlar inte enbart om de stora linjerna, de små och noga utvalda detaljerna och objekten är precis lika viktiga. Inspirationen söker vi i världar av konst, musik, skir natur och rå betong.