Dialog.
Hur skapas intressanta möten och friktion som lyfter en rumsupplevelse? Med nyfikenhet, kreativitet och innovation undersöker vi vad som sker när levande material används på nya sätt.